I dagens Metro Stockholm kan man läsa artikeln ”Så sparar du på bilen”, där bland annat Daniel Resh, en av grundarna till bilservicepriser.se tipsar om hur man kan sänka sina kostnader för sin bil. Dessvärre hänvisar artikeln till bilservice.se istället för tjänstens hemsida bilservicepriser.se Vi hoppas att alla som vill sänka sina kostnader för bilen hittar ändå till Bilservicepriser.se och hittar sin nya bilverkstad!